Kayıt için gerekli belgeler

Özel Özgür Önder Akşam Lisesine yeni eğitim öğretim yılında kimlerin kayıt yaptırabileceği ve kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Maltepe Akşam Lisesi Kimler Okuyabilir?

● İlköğretim veya ortaokul mezunları
● Lise eğitimine başlayamamış veya eğitimini yarıda bırakmış olanlar
● Ortaöğretim kurumlarında okuma hakkı bitenler
● Lisede üst üste 2 yıl sınıfta kalanlar
● Açık öğretim lisesinde kayıtlı olanlar veya tasdikname ile ayrılanlar (0-47 kredisi olanlar lise 9. sınıfa, 48-95 kredisi olanlar lise 10. sınıfa, 96-143 kredisi olanlar lise 11. sınıfa, 144 ve üzeri kredisi olanlar lise 12. sınıfa kayıt yaptırabilirler).

Kayıt için hangi belgeler gereklidir?

● Öğrenim belgesinin aslı (Diploma veya Tasdikname)
● Nüfus cüzdanı sureti
● Askerlik çağındaki adayların askerlik durum belgesi
● 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi
● 3 adet vesikalık fotoğraf

Yorumlar kapatıldı.