Öğrenci Değişim Programları

Öğrenci Değişim Programları
Öğrenciler için en önemli yurtdışı eğitim fırsatı, öğrenci değişim programlarıdır. Bu programlar, çeşitli lise ve üniversitelerin yurtdışındaki eğitim kurumları ile yaptıkları uluslararası eğitim anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu programlarda farklı ülkelerden öğrenciler, eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışındaki anlaşmalı kurumlarda yapabiliyor.
Bu programlardan bazıları şunlar;

Erasmus Öğrenci Değişim Programı: Yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle işbirliğini sağlamaya yönelik yürütülen bir değişim programıdır. Erasmus’un amacı, Avrupa’daki yüksek eğitimin kalitesini artırmak ve eğitimi Avrupa standartlarına ulaştırmaktır. Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum veya kuruluşta staj yapmalarını sağlayan öğrenci değişim programıdır. Erasmus, 1987 yılından bu yana uygulanıyor. Erasmus, 3 milyondan fazla öğrenciye Avrupa’da eğitim imkânı sağlıyor. Türkiye’deki herhangi bir yüksek eğitim kurumunda veya meslek okulunda eğitim görmek, Erasmus programına katılmak için yeterli…
Mevlana Değişim Programı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) bünyesinde yürütülen Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsar. Programa katılmak isteyen öğrenciler en az 1, en fazla 2 yarıyıl eğitim için faydalanabiliyor. Öğretim görevlileri ise en az 1 hafta, en fazla 3 ay dünyanın değişik ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarında ders verebiliyor. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
Youth For Understanding (YFU) Kültürlerarası Değişim Programları: YFU, 1951 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 15-18 yaş grubundaki lise öğrencilerine yönelik bir program olan YFU, 64 ülkedeki bazı eğitim kurumları ile anlaşmalı. Bugüne kadar 250 binden fazla öğrenciye yurtdışı eğitim fırsatı sunan YFU, dünyanın en eski, büyük ve saygın değişim kuruluşlarından biridir. YFU Türkiye, dünya çapında örgütlenmiş deneyimli bir kuruluşun parçasıdır.
Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) Programları: YES, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür Bürosu’nun bir projesi. Büro’nun fonlarıyla desteklenen YES, lise düzeyinde tamamen burslu bir değişim programı. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Amerikan Kongresi’nin aldığı kararla başlatıldı. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde, Amerikalılara karşı algıların ve anlayış köprülerinin onarılması ve kurulması amacıyla hayata geçirildi. Program kapsamında; Türkiye, Arnavutluk, Endonezya, Güney Afrika, Malezya, Filipinler, Sierra Leone, Hindistan, Mısır, Gana, Senegal, ve Suudi Arabistan gibi 40’tan fazla ülkeden 15 –17 yaş arası öğrenciler, 1 yıl boyunca ABD’li ailelerin yanında kalarak öğrenimlerine Amerikan liselerinde devam edebiliyor. YES Konsorsiyumu’nun Türkiye’deki ortak organizasyonu Türk Kültür Vakfı’dır. Türk Kültür Vakfı, YES bursu aday öğrencilerini, 5 aşamalı bir değerlendirme sonunda seçer.
American Field Service (AFS): 1947 yılında başlayan uluslararası öğrenci değişim programıdır. Lise ve üniversite öğrencileri için uygulanan programın Türkiye ayağını Türk Kültür Vakfı yürütüyor. AFS öğrencileri, 1999 yılında “AFS Gönüllüleri Derneği”ni kurdu. AFS, farklı ülkelerdeki öğrencilere dil eğitimi, sosyal sorumluluk projelerine katılma, staj ve dil eğitimi imkânı veriyor.
Özel Değişim Programları: Devletin desteklediği programların dışında özel kurumlar aracılığıyla da öğrencilerin yurtdışında eğitim almaları mümkün. Bu eğitimler genel olarak öğrencilerin dillerini veya uzmanlıklarını geliştirmelerini amaçlıyor. Bu eğitim programlarından ücret karşılığı veya burslu olarak yararlanılabiliyor. Türkiye’de de sık sık gerçekleştirilen yurtdışı eğitim fuarları aracılığıyla öğrenciler, kendilerine en uygun okulu ve programı bulabilir.
Yabancı Dil Okulları: Yabancı dil öğrenmek ve geliştirmek amacıyla birçok yurtdışı dil okulu bulunuyor. Bu okullarda eğitim alabilmek için bazı özel kurumlar aracılık yapıyor.

Yorumlara kapalıdır